Правила переведення (поновлення) студентів на ФІОТ

 1. Студенти-контрактанти, які за результатами складання двох послідовних (останніх) заліково – екзаменаційних сесій мають середній бал, не менше 4 (без оцінок “задовільно”),  які склали всі заліково – екзаменаційні сесії з середнім балом, не нижче 3.8 за їх заявою, за поданням кафедри і підтримці студентської ради факультету переводяться на вакантні бюджетні місця спеціальності. Переведення здійснюється з початку наступного семестру поточного навчального року.
 2. Студенти, які навчалися на бюджетній основі і відраховані у поточному навчальному році за невиконання навчального плану і графіка навчального процесу, або за академічну неуспішність можуть претендувати на поновлення на навчання на бюджетній основі не раніше наступного навчального року, а на контрактній основі – з поточного навчального року. На перший курс студенти не поновлюються.
 3. Поновлення і зарахування претендентів на вакантні бюджетні місця виконується тільки при позитивному рішенні кафедри і підтримці студентської ради факультету.
 4. При спірному питанні виділення бюджетного місця студенту, який переводиться або поновлюється, перевага надається студенту-контрактанту, який уже навчається на факультеті і для якого виконані умови п.1.
 5. Як виняток, за рішенням кафедри і підтримці декана факультету можливе клопотання перед ректоратом про переведення на вакантне бюджетне місце студента- конрактанта, для якого не виконані умови п.1.
 6. Ліквідація академічної різниці студентами, які повернулись з академічної відпустки – безкоштовна.
 7. Ліквідація академічної різниці при поновленні студента – платна (за окремим контрактом).
 8. Поновлення студентів на шостий курс для захисту дипломного проекту при наявності заліку з переддипломної практики виконується за контрактом.
 9. Поновлення студентів на п’ятий та шостий курси, відрахованих за академічну неуспішність, виконується на загальних підставах: при наявності вакантних бюджетних місць/за фахом – за клопотанням кафедри на бюджетні місця (з врахуванням умов п.2), а в інших випадках – на контрактній основі при умові, якщо студент підтверджує виконання угоди з НТУУ “КПІ” про підготовку фахівця з вищою освітою і якщо після закінчення НТУУ “КІЛ” він буде працювати згідно розподілу молодих спеціалістів. Ліквідація академічної різниці – платна (за окремим контрактом).
 10. Якщо студент – конрактант переводиться на бюджетне місце (на підставі перерахованих вище правил), то він повинен укласти угоду з НТУУ “КІЛ” про підготовку фахівця з вищою освітою.
 11. Переведення студента, який успішно виконує навчальний план, в магістратуру з форми навчання за рахунок бюджетних коштів на форму навчання за контрактом здійснюється за письмовою заявою студента і за згодою кафедри. Таке переведення можливе, якщо студент підтверджує виконання угоди з НТУУ “КІН” про підготовку фахівця з вищою освітою і якщо після закінчення НТУУ “КПІ” він буде працювати згідно розподілу молодик спеціалістів.

Примітка:

Перескладання оцінок студентами-контрактантами за останні два семестри не враховується при розв’язанні питання про їх переведення на вакантні бюджетні місця.
Середній бал результатів складання екзаменаційних сесій попередніх навчальних років визначається по учбовій карточці студента.

При визначенні середнього балу враховуються результати іспитів, диференційованих заліків, захисту курсових  проектів/робіт і практик.

Джерело інформаціїї: ФІОТ

Ua Ru En

Рубрики сайту

Banner2017

Подвійний диплом

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма "Подвійний диплом". Студентам факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.

Детальніша інформація на сайтах:
кафедри АСОІУ

кафедри ОТ

Випадкові фото з фотогалереї

img_2379 img_2451 img_0021 img_9994_sandm_kpi_sm img_3397 img_3500© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки