Звіт по науці-2015

ЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2015 році

Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. За звітний період в підрозділі виконувалось: 6 НДР, які фінансуються МОН України та 12 госпдоговірних робіт. Одна науково-дослідна робота по держбюджетній тематиці у звітному році завершується. Річний обсяг фінансування 2321,959 тис. грн., у тому числі: – за кодом фінансування 2201020 – 437,85; – за кодом фінансування 2201040 – 488,01; – по госпдоговірній тематиці – 1396,099. На факультеті штатних працівників по держбюджетній тематиці працює 16 особи. Штатні науковці із ступенем: с.н.с. – 4 (1 д.т.н., 3 к.т.н.), зав. сектором – 2 (к.т.н.). Чисельність сумісників по держбюджетній тематиці 5 осіб, з них 1 д.т.н. та 3 к.т.н. Студенти мають можливість проходити практику та набувати досвід роботи в процесі навчання. По держбюджетній тематиці працює 117 студентів, 2 з оплатою. На факультеті працює 112 штатних науково-педагогічний працівник, з них: 14 д.т.н. та 64 к.т.н. До виконання госпдоговірної тематики залучені 9 студентів, всі з оплатою праці. До виконання ініціативних робіт залучено 129 студентів. Опубліковано науково-педагогічними працівниками: монографій – 5 (1984 арк.), з них 3 з грифом МОН України (1804 арк); навчальних підручників з грифом МОН України – 2 (1080 арк.); навчальних посібників – 2 (551 арк.); статей – 134 (1021 арк); тезисів доповідей на конференціях – 203 (384 арк.). Отриманих охоронних документів – 4. На базі факультету у звітному році діє 2 науково-технічних центри: Науково-дослідний інститут інформаційних процесів (керівник д.т.н., проф. Павлов О. А.) та Навчально-науковий центр „НЕТКРЕКЕР” (керівник д.т.н., проф. Ролік О.І.), а також 6 спільних лабораторій: «NetCracker Technology», «EPAM Systems», “PortaOne” та «Cisco Technology». При лабораторії «Cisco Technology» діють: Центр підтримки академій Cisco в Україні та Центр підготовки інструкторів для академій Cisco. читати далі у форматі .pdf

Ua Ru En

Увага!

Припиняється комунікація із адресатами *@mail.ru, *@yandex.* та іншими із санкційного списку (http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850). Просимо подати нові контактні адреси на пошту dprzvit@kpi.ua. Оформити університетські скриньки можна в КПІ-Телеком - http://kpi.ua/mail

Джерело: http://webometr.kpi.ua/

Рубрики сайту

Banner2017

Подвійний диплом

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма "Подвійний диплом". Студентам факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.

Детальніша інформація на сайтах:
кафедри АСОІУ

кафедри ОТ

Випадкові фото з фотогалереї

img_2421 img_2361-2 img_2832 img_0027_sandm_kpi_sm img_0053_sandm_kpi_sm img_9994_sandm_kpi_sm© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки