Вступ на 5 курс-2017

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

http://kpi.ua/rule-magister

Причеплений файл

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки