Вартість навчання на контракті

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт, 2016

Відповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановити з 1 вересня 2016 року розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані ( в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з Інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2016/2017 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання ( додаток №1 ).

Підстава: рішення Бюджетної комісії НТУУ “КПІ” від 22.06.2016 р.

Додаток № 1 до розпорядження № 5-98a від 22.06.2016 року

Форма контракту для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб

kontrakt-bak2016

kontrakt-sp-2016

Mg-2016

http://kpi.ua/contract

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

http://fiot.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Banner_journal.png

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки