121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціалізації

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують глибокі та всебічні знання з сучасної методології структурної декомпозиції робіт і створення оперативних планів роботи виробничих підрозділів при реалізації програмних проектів; управління змістом, термінами, вартістю та якістю, людськими ресурсами, ризиками при розробленні програмного забезпечення; використання мов опису архітектури і інтерфейсу, шаблонів, нотацій, стратегій і методів проектування програмного забезпечення, його структури і архітектури; тестування програмного забезпечення на модульному, інтеграційному і системному рівнях, орієнтованого на формальні специфікації, потоки даних, умови використання, тестування надійності, продуктивності; розробки проектної робочої технічної документації, оформлення закінчених проектних робіт, документування. Випускники можуть працювати скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні технології, зокрема, як менеджери проектів, програмісти баз даних; прикладні програмісти та архітектори інформаційних систем.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж» створена саме для тих, хто хоче опанувати сучасні інформаційні технології і стати художником програмного забезпечення, а не просто програмістом. Поряд із вивченням дисциплін інженерії програмного забезпечення відповідно до міжнародних стандартів на цій спеціалізації поглиблено вивчається також архітектура комп’ютерних систем та мереж. Особлива увага приділяється сучасним комп’ютерним мережам – як локальним, так і глобальним. На основі знань мереж вивчаються мережеві сервіси, хмарні технології. Отримавши такі знання та вміння, програміст вже нічого не боїться – він готовий створювати комп’ютерні системи зі смартфонів, ноутбуків, десктопів, серверів до рівня high-end.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Форма навчання: денна / заочна
Студенти в процесі навчання здобувають фундаментальні знання та навички – прикладні сервіси, програмні компоненти підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, платформних рішень для проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури, засобів проектування і реалізації програмних систем різноманітного функціонального призначення. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, розробниками програмного забезпечення, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, займаються підтримкою сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектуванням, управлінням і розвитком ІТ-інфраструктури та керівниками програмних проектів.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем» дозволяє опанувати сучасні інформаційні та програмні технології проектування програмного забезпечення. Студенти вивчають алгоритми та структури даних, об’єктно-орієнтоване та системне програмування, JAVA – технології, операційні системи та системи управління базами даних і знань, організацію комп’ютерних систем та мереж, безпеку програм і даних, аналіз вимог та моделювання програмного забезпечення, методи проектування і забезпечення якості та надійності програмного забезпечення, менеджмент та економіку проектів програмного забезпечення інтелектуальних та робото технічних систем. Отримані знання та навички дозволяють розробляти прикладне програмне забезпечення у високотехнологічних та інноваційних галузях економіки. Випускники працюють архітекторами та менеджерами програмних проектів, системними архітекторами та адміністраторами інтелектуальних та робототехнічних систем, програмістами, Web-програмістами та спеціалістами з просування сайтів, фахівцями із забезпечення якості та тестування програмного забезпечення, менеджерами з продажу та впровадженню програмного забезпечення, адміністраторами баз даних, спеціалістами з безпеки та захисту даних та програм.

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

http://fiot.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Banner_journal.png

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки