126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

10КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Форма навчання: денна / заочна
Комп’ютеризовані системи та технології управління різними класами технічних об’єктів – це розроблення алгоритмічного, технічного та інформаційного забезпечення комп’ютеризованих систем управління, виробництво програмних систем, технології побудови локальних, глобальних, корпоративних і промислових мереж, технології створення баз даних, сучасні методології і різні платформи створення КСУ, технології моделювання об’єктів, компонентів та систем, управління життєвим циклом КСУ. Випускники працюють як спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання контролерів різного призначення, адміністратори комп’ютерних систем та мереж, менеджери проектів, інженери-налагоджувальники, тестувальники складного комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники й аналітики проектів.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ

Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» надає студентам знання та навички, необхідні для проектування та супроводження інформаційних та програмно-апаратних засобів комп’ютеризованих та робототехнічних систем. Студенти вивчають сучасні мови програмування та новітні технології розробки програмного забезпечення, отримують знання з комп’ютерної електроніки, архітектури комп’ютерних систем та мереж, операційних систем та інтернет-технологій. Основу їх системотехнічної та теоретичної підготовки складають спеціальні розділи математики, теорія управління та методи оптимізації, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи обробки та захисту інформації. Випускники працюють архітекторами та менеджерами проектів, системними адміністраторами та адміністраторами баз даних, спеціалістами із забезпечення якості IT-продуктів, менеджерами з продажу та впровадження програмних систем, референтами та технічними письменниками у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, фахівцями з розробки комп’ютеризованих систем управління та робототехніки.

ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Форма навчання: денна / заочна

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

http://fiot.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Banner_journal.png

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки