Архівня інформація попередніх років

Архівна інформація 2016 рокуStend2015-One

Stend2015-TwoВступ на 5 курс

ruka_ukazyvaushaya_napravoБудьте уважні! Магістрів готуємо тільки на денній формі навчання!

sp-2016 Magistr-2016

 

До 2016 року

1. Факультет дійснює підготовку фахівців за бакалаврськими НАПРЯМАМИ:

Форми навчання – денна, заочна.
Тривалість навчання – 4 роки.

За напрямом 6.050101 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю

05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» дізнатися більше…

 • Випускаюча кафедра – автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ), заснована у 1973 р.

Зміст діяльності фахівців полягає у розробці комп’ютеризованих інформаційних  систем і технологій для різноманітних галузей науки, промисловості та бізнесу, включаючи: проведення системного аналізу предметних областей і їх формалізацію; створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації; проектування та розробку прикладного програмного забезпечення і баз даних та баз знань; розробку систем штучного інтелекту. Студенти вивчають прийоми роботи з інформаційними системами, їх устрій та особливості програмування.

За напрямом 6.050102 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю:

05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» дізнатися більше…

 • Випускаюча кафедра – обчислювальної техніки (ОТ), заснована у 1960 р.

Зміст діяльності фахівців полягає: у розробці і застосуванні апаратно-програмних засобів сучасних  і перспективних інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, організації баз даних, технічних засобів захисту інформації, автоматизації проектування комп’ютерних систем та мереж, систем прийняття рішень, систем діагностики та тестування.

За напрямом6.050103 «ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ» підготовка фахівців здійснюється за спеціальністями

 • Випускаючі кафедри – АСОІУ та ОТ.

Зміст діяльності фахівців полягає у розробці та супроводженні: прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем; програмних продуктів для бізнесу; Web – порталів; мультимедійного програмного забезпечення; баз даних та знань; програмних систем діагностики та сертифікації; програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах. Подробиці можна побачити, відповідне посилання.

За напрямом 6.050201 «СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ» підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями

05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» дізнатися більше…

05020102 «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» дізнатися більше…

 • Випускаюча кафедра спеціальності 05020101 – автоматики та управління в технічних системах (АУТС),створена у 1945р;
 • спеціальності 05020102 – технічної кібернетики (ТК), заснована у 1969р.

Зміст діяльності фахівців полягає у розробці та супроводженні комп’ютеризованих та робототехнічних систем, систем автоматики, призначених для управління технологічними процесами, технічними об’єктами та бізнес-системами, побудованими на базі інформаційно-комунікаційних мереж, комп’ютерних систем та мікроконтролерів з використанням системної методології та фундаментальних знань сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, засобів захисту інформації та баз даних і знань, теорії управління і прийняття рішень, новітніх  технологій програмування та штучного інтелекту.

Студентам надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерезбург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в Університеті міста Ле Ман (Франція)  за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

Випускники ФІОТ мають сталий попит на ринку праці. Наш диплом є найкращою рекомендацією для працевлаштування в Україні та інших країнах світу.

Підготовка фахівців фінансується за рахунок:
• коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
• коштів юридичних осіб;
• коштів фізичних осіб;
• пільгових довгострокових кредитів.

Підготовка фахівців проводиться в два етапи. На першому етапі, після 4-х років навчання, випускник отримує диплом бакалавра про базову вищу освіту за вибраними напрямами: 6.050101 Комп’ютерні науки; 6.050102 Комп’ютерна інженерія; 6.050103 Програмна інженерія або 6.050201 Системна інженерія (денна форма навчання та форма навчання без відриву від виробництва – заочна).

2. Підготовка спеціалістів та магістрів

а) Спеціалісти

На другому етапі бакалаврам денної та заочної форми навчання за їх бажанням, надається можливість на конкурсній основі продовжити навчання і через 1,5 роки захистити диплом інженера з кваліфікацією спеціаліста за вибраною спеціальністю:

 • 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології, випускаюча кафедра – автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ);
 • 7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі, Випускаюча кафедра – обчислювальної техніки (ОТ);
 • 7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика Випускаюча кафедра-автоматики та управління в технічних системах (АУТС)
 • 7.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи, випускаюча кафедра –технічної кібернетики (ТК).

б) Магістри

Бакалаври денної форми навчання, які виявили бажання і здібності до наукової діяльності, можуть на конкурсній основі продовжити навчання і через 2 роки підготовки отримати диплом з кваліфікацію магістра за спеціальністю:

 • 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології, випускаюча кафедра – автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ);
 • 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі, обчислювальної техніки (ОТ);
 • 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика, Випускаюча кафедра-автоматики та управління в технічних системах (АУТС) або
 • 8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи, випускаюча кафедра технічної кібернетики (ТК) – і одержати диплом державного зразкy.

Подальша наукова діяльність випускників здійснюється через аспірантуру та докторантуру на базі наукових досліджень окремих підрозділів.

Студенти денної форми навчання, за своїм бажанням, після четвертого курсу (паралельно з основною спеціальністю) можуть отримати за 2 роки (вечірня або заочна форми навчання за Договором) другу освіту (економічну – на факультеті менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» або фінансову – в міжнародному університеті фінансів при НТУУ «КПІ»). Друга освіта дозволяє їм більш глибоко, на сучасному рівні, вивчити об’єкти інформатизації, з якими наші випускники зустрінуться в своїй виробничій діяльності. Це, в свою чергу, якісно підвищує конкурентну спроможність наших випускників на ринку праці.

Cтуденти можуть також отримати другу освіту (за Договором) перекладача з англійської, німецької та з інших мов – на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ». Студенти-хлопці, починаючи з 4-го курсу, за своїм бажанням (за Договором), після кваліфікаційного тестування навчаються в Військовому інституті НТУУ «КПІ», де одержують військову інженерну спеціальність з присвоюванням звання офіцера запасу.

На факультеті успішно працює філія університетського підготовчого відділення, де щорічно навчаються за Договорами абітурієнти з різних шкіл і навчальних закладів м. Києва та області.

Декан факультету – Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені В.М.Глушкова НАН України в галузі інформатики, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедрою автоматизованих систем обробки інформації і управління, директор науково-дослідного інституту інформаційних процесів, професор, доктор технічних наук Павлов Олександр Анатолійович.     Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, учб. корпус №18, кім. 317, тел./факс (044) 236-19-70

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

http://fiot.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Banner_journal.png

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки