Наука

Вступ до аспірантури

Розклад занять та сесії – інформація для аспірантів

 

Стислі відомості про науковий потенціал ФІОТ

Науковий потенціал факультету в основному зосереджений у двох науково-дослідних інститутах – «Системних технологій» та «Інформаційних процесів». Науковці цих інститутів ведуть плідні фундаментальні та прикладні дослідження у галузях інформатики та інформаційних технологій.

На факультеті створені і успішно функціонують наукові школи професорів Костюка В.І., Самофалова К.Г., Луцького Г.М., Павлова О.А., які підготували десятки докторів технічних наук і сотні кандидатів технічних наук для України і зарубіжних країн. Факультет активно взаємодіє у науковій і навчальній роботі з різними інститутами НАН України.

Значна наукова ємність навчальних дисциплін всіх спеціальностей факультету і висока якість навчання сприяють тому, що на факультеті більше 30% студентів 5-го курсу навчаються в магістратурі на кафедрах факультету та у філії кафедр в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

cpu-635x397

ЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2017 році

 

ЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2016 році

 

2015-kpiЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2015 році

 

 

ЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2014 році

 

ЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2013 році

 

Бібліотека статей в журналах

Згуровский М.З., Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В Методы оперативного планирования и принятия решений в сложных организационно-технических системах

Згуровский М.З., Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В Методология построения эффективного решения многоэтапных задач календарного планирования на основе принципа иерархии и комплекса взаимосвязанных моделей и методов

Безносик О.Ю., Кот Д.М Зменшення неоднозначності алгоритму скорочення розмірності RLC-схем

Ладогубец В.В., Крамар А.В., Финогенов А.Д Расчѐт времени выполнения параллельного метода численного интегрирования на основе разностей высших порядков

Петренко А.И., Малявко А.С Программа моделирования процесса экспонирования резиста в электронно-лучевой литографии

Жданова О.Г., Падалко О.Б Про проблему генерації планів тестування для автоматизації процесу верифікації програмного продукту

Корочкин А.В., Березовский А.Н Модели вычислений для масштабируемых кластерных систем

Зайченко Ю.П., Лабжинский В.А Сравнительный анализ двух методов прогнозирования загрязнения воздушного бассейна

Молчановський О.И., Степанов И.О., Ковтун Д.И Порівняння алгоритму жадібного рядкового замощення і методу відбитків при виявленні плагіату у вихідних кодах програм

Дишлевий О. П Застосування предметно-орієнтованого методу побудови залежностей між метриками програмного забезпечення

Сергієнко А.М., Лепеха В.Л Деякі особливості проектування мікроконтролерів для СНК

Сергиенко А.М Применение рациональных дробей в специализированных вычислителях

Лепеха В.Л., Лесик Т.М., Франко Р.А Реализация декодера Рида-Соломона в ПЛИС

Давиденко І.М., Кравченко С.О., Бабій К.Ю Децентралізована модель керування GRID-системою

Блінова Т.О Ділення в кодах золотої пропорції в порозрядному режимі, починаючи зі старших розрядів

Зюзя А.А Способ противодействия реконструкции ключей блоковых алгоритмов защиты информации анализом динамики потребляемой мощности

Кулаков А.Ю., Клименко И.А Способ формирования структуры виртуальной GRID системы

Ковальчук О.В Методи та засоби передбачення перевантаження комп’ютерних мереж

Турченко Ю.А Использование арифметических взвешенных контрольных сумм для коррекции ошибок в каналах со спектральной модуляцией

Жабина В.В Параллельное формирование команд в потоковых системах

Марковский А.П., Виноградов Ю.Н., Поважная Н.С. К проблеме оценки качества двоичных псевдослучайных последовательностей для систем защиты информации

Болдак А.А., Невдащенко М.В., Демьяненко М.В Система факторов для компаративного анализа программных проектов

Дорогой Я.Ю., Яшин В.Е., Яцук С.В Многопоточная эмуляция искусственных нейронных сетей произвольной топологии

Kussul O., Novikov O Utility-based reputation model for VO in GRIDs

Мухин В.Е., Волокита А.Н Анализ событий информационной безопасности для проведения корректирующих действий по управлению безопасностью

Скакун С.В Структурно-функциональный анализ компонентов систем Sensor Web

Кондрашова Н.В Метод Грама-Шмидта-Гаусса для решения систем линейных уравнений в МГУА

Теленик С.Ф., Ролик А.И., Букасов М.М., Ясочка М.В Определение распространения влияния неисправностей в сети доступа на качество предоставляемых сервисов

Харук Р.В Обработка данных из журнала аудита в системах мониторинга событий безопасности

Зайцев В.Г., Лан Чуньлинь Проектирование и внедрение системы автоматической классификации документов для конечного множества языков

                                        Новини

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки