Історія

no images were found

Всі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 р. Диплом цього факультету у 1925 р. одержав майбутній перший завідувач кафедрою автоматики і телемеханіки (АТ) Йосип Ілліч Гребень.

У післявоєнні роки деканами ЕТФ були проф. Орловський О.В. і доц. Ребров С.О. У 1945 р. на ЕТФ створена кафедра АТ, яка разом з кафедрою вимірювальних пристроїв (ВП) здійснила перший випуск у 1949 р. (група ЕПБ-1), а у 1954 р. диплом уже захищали групи АТ-6 і ВП-6 (у минулому група ЕПБ-6) . У 1984р. кафедра АТ перейменована в кафедру «Автоматика і управління в технічних системах» (АУТС). До 1984 року кафедра випускала інженерів за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», а з

Наприкінці травня 2011 р. в НТУУ "КПІ" відбулася зустріч випускників – фахівців з обчислювальної техніки, яким випало навчатися у двох перших групах за спеціальністю "Математичні й лічильно-розв'язувальні прилади та обладнання"

1984 року – за спеціальністю «Автоматика і управління в технічних системах». З 1993 року кафедра розпочала підготовку спеціалістів за двоступеневою системою: бакалаврів за напрямом «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», інженерів за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики», магістрів за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики», а з 1998 року – бакалаврів за напрямом «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», інженерів і магістрів за спеціальністю «Системи управління і автоматики».

В склад кафедри до 05.12.1995 року входили науково-дослідні лабораторії: автоматики і управління в технічних системах; систем управління; автоматизованих систем управління технологічними процесами радіоелектронної апаратури; автоматизації технологічних процесів, в яких працювали у 1994 році 58, а у 1995 році – 49 штатних працівників та сумісників.

5 грудня 1995 року на базі науково-дослідної частини кафедри АУТС був створений Науково-дослідний інститут інформаційних процесів (НДІ ІП) при НТУУ «КПІ». До початку 2000р. зав. кафедрою була академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук Краснопрошіна А.А.

За наказом по КПІ №148 від 16 березня 1960 р. була організована перша на Україні кафедра обчислювальної техніки (ОТ), яка виділилась з складу кафедри АТ. Першим завідувачем цієї кафедри був член-кореспондент АН УРСР Івахненко О.Г., а з 1961р. – доц. Самофалов К.Г. Свій перший випуск ця кафедра здійснила у 1961 р. (групи ОМ-1 та ОМ-2). У 1966 р. на кафедрі були фундаментально переглянуті всі учбові програми і учбовий план з метою більш повного відображення в учбовому процесі досягнень в галузі обчислювальної техніки. У 1969 р. набір студентів на кафедру був збільшений на 3 групи і була почата підготовка інженерів за спеціальністю 0647 «Прикладна математика» . З цього часу кафедра вела підготовку фахівців (інженерів-електриків і інженерів-математиків) із двох спеціальностей 0608 «Електронні обчислювальні машини» та 0647 «Прикладна математика» . Починаючи з 1990 р. кафедра провела велику роботу з переходу на трьох ступеневу систему підготовки кадрів (бакалавр-інженер-магістр) за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

У 1962р. ЕТФ розділено на два факультети – автоматики та електроприладобудування (ФАЕПБ) та електроенергетичний (ЕЕФ). До складу ФАЕПБ ввійшли кафедри АТ, ОТ та ІВТ (інформаційно-вимірювальної техніки). Першим деканом ФАЕПБ був доц. Рожановський І.М. У наступні роки факультет очолювали доценти Костюк В.І., Винославський В.М., Зозуля В.Г., Туз Ю.М. У 1969 році здійснено перший набір на спеціальності: автоматизовані системи управління (АСУ) – на кафедрі ТК, та прикладна математика (ПМА) – на кафедрі ОТ.

У 1969 р. з кафедри АТ виділено кафедру технічної кібернетики (ТК). Кафедру очолює академік Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор Костюк В.І. З 1969 року кафедра ТК випускала спеціалістів з «Автоматизованизх систем управління», а у 1981 р. здійснила перший набір на спеціальність «Робототехнічні системи» (РС), а з 1997 року почала підготовку кваліфікованих кадрів з спеціальності 7.091402 «Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка».

У 1990 р. з кафедри ОТ було виділено кафедру прикладної математики (ПМА) – зав. кафедрою проф. Вавілов Є.М.
У 1975 р. ФАЕПБ було розділено на два факультети – систем управління (ФСУ) з кафедрами ТК і ПМА та електроприладобудування і обчислювальної техніки (ФЕПБІОТ) з кафедрами АТ, ОТ, ІВТ, АЕД. Деканами факультетів обрано, відповідно, доц. Акініна П.Й. та проф. Туза Ю.М.

У 1983 р. деканом ФСУ був обраний доцент Ажогін В.В. Для підготовки інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 «Автоматизовані системи обробки інформації і управління» у 1978 р. з складу кафедри ТК виділено кафедру автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ), завідувачем кафедри був призначений доцент Акінін П.Й., а з 1980 р. – професор Павлов О.А. 19 вересня 1992 р. кафедра АСУВ була перейменована на кафедру з нинішньою назвою “Автоматизовані системи обробки інформації і управління”(АСОІУ).

З 1993/1994 навчального року почалась підготовка бакалаврів за напрямком 6.0804 «Комп’ютерні інформаційні технології», з 1994/1995 навчального року – з напряму «Комп’ютерні науки», з 1995/1996 навчального року – інженерів-системотехніків за спеціальністю 7.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління» , з 1998/1999 навчального року – інженерів-системотехніків за спеціальністю 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», з 1997\1998 навчального року – магістрів за спеціальністю 8.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління» , з 1998/1999 навчального року магістрів за спеціальністю 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології».

Кафедра АСОІУ є базовою в Україні за напрямом підготовки 0804 «Комп’ютерні науки» і спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Згідно з наказом Мінвузу УРСР за № 278 від 29.10.85р. «Про зміни в структурі вищих учбових закладів Мінвузу УРСР в 1985 році» створено факультет з нинішньою назвою факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), деканом якого понад 10 років була професор Краснопрошина А.А.

З листопада 1995 р. факультет очолює професор Павлов О.А.
У нинішньому складі факультет інформатики та обчислювальної техніки включає чотири випускаючі кафедри:
– автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ);
– автоматики та управління в технічних системах (АУТС);
– технічної кібернетики (ТК);
– обчислювальної техніки (ОТ).

No Comments Yet

Залишити відповідь

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки