Кафедра ОТ

Завідувач кафедри Стіренко Сергій Григорович

Першу в Україні кафедру обчислювальної техніки (ОТ) було засновано у березні 1960р. у КПI. Згідно з наказом ректора КПI за № 148 вiд 16 березня 1960 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри був призначений професор, доктор технічних наук  Івахненко К.Г.. У вереснi 1960 р. за конкурсом завідуючим кафедри ОТ був обраний доцент, кандидат технічних наук Самофалов К. Г.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премiй УРСР i СРСР, член-кореспондент  НАН  України Самофалов К.Г. створив педагогiчну i наукову школи кафедри ОТ. З 1991 по 2017 рр. завідуючим кафедрою був професор, доктор технічних наук Луцький Г.М., який зробив вагомий внесок у розвиток кафедри ОТ. На сьогоднішній день завідуючим кафедри є професор, доктор технічних наук  Стіренко С. Г.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямами 121 “Програмна інженерія“ (спеціалізація «Програмне забезпечення високопродуктивних систем та мереж») та 123 «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі» та «Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж»). Детальна інформація про кафедру ”Обчислювальна технiка“ (ОТ) – на сайті   http://comsys.kpi.ua 

 

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки