Кафедра ОТ

У КПI, вперше в Українi, пiдготовку iнженерiв з обчислювальної технiки було розпочато у вереснi 1956р. за спеціальністю 0608 «Математичнi i лiчильно-вирiшальнi пристрої«. Iнiцiатива по органiзацiї пiдготовки фахiвцiв iз цiєї нової спецiальностi виходила вiд кандидат технічних наукстаршого викладача кафедри автоматики i телемеханiки Самофалова К.Г. Вiн узагальнив досвiд провiдних ВУЗiв СРСР (МЕI, ЛЕТI, МВТУ, МIФI) з постановки навчального процесу з підготовки фахівців за спеціальністю  «Математичнi i лiчильно-вирiшальнi пристрої» i здiйснював безпосереднє керiвництво становленням у КПI нової спецiальностi. Була виконана велика методична і органiзацiйна робота (навчальний план, програми курсiв, створення лабораторiй, придбання матерiальної бази, тощо).

У березнi 1960р. у КПI було створено першу в Українi кафедру обчислювальної технiки (ОТ). Згідно з наказом ректора КПI за №148 вiд 16 березня 1960 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри був призначенийпрофесордоктор технічних наук Івахненко К.Г. за сумісництвом. У вереснi 1960 р. за конкурсом завiдуючим кафедри ОТ був обраний доценткандидат технічних наук Самофалов К. Г.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премiй УРСР i СРСР, член-кореспондент НАН України Самофалов К.Г. створив педагогiчну i наукову школи кафедри ОТ.

Кафедра входить до складу факультету Інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ) і здійснює підготовку фахівців за напрямом 050102 “Комп’ютерна інженерія“ (спеціальність 091501 «Комп’ютерні системи та мережі«). Детальна інформація про кафедру ”Обчислювальна технiка“ (ОТ) – на сайті http://comsys.kpi.ua

Ua Ru En

Рубрики сайту

Banner2017

Подвійний диплом

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма "Подвійний диплом". Студентам факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.

Детальніша інформація на сайтах:
кафедри АСОІУ

кафедри ОТ

Випадкові фото з фотогалереї

img_2421 img_2832  img_5076 img_5110 img_0027_sandm_kpi_sm© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки