Кафедра АУТС

Історія кафедри АУТС починається з 1945р., коли за наказом №2193К від 23 серпня 1945р. Всесоюзної комісії зі справ Вищої Школи при РНК СРСР було засновано кафедру, яка в 1953р. отримала назву “Автоматика і телемеханіка” (АТ), а з 1988 р. – “Автоматика та управління в технічних системах” (АУТС). Кафедра виділилась зі складу кафедри “Центральні електричні станції” (ЦЕС) електротехнічного факультету для підготовки фахівців з розробки і впровадження пристроїв автоматики і  телемеханіки, потреба в яких гостро відчувалась в післявоєнний час.
Засновник кафедри – професор Гребень Й. І. (1897-1973) закінчив КПІ у 1925 році, доцент з 1930 р., а з 1932 р. –професор і завідувач кафедри електричних станцій, з 1945 р. по 1966 р. завідувач кафедри АТ.
Завідувачі кафедри і терміни їх перебування на посаді:
професор Гребень Й. І.                – 1945-1966 р.р.,
професор Катков Ф. О.                 – 1966-1983 р.р.,
професор Краснопрошина А. А.  – 1983-2000 р.р.,
професор Теленик С. Ф.              – з 2001 р.
Стрімкий розвиток кафедри прискорювали процеси розроблення і впровадження нових складних систем авіаційної і космічної техніки, техніки зв’язку, комплексної автоматизації виробництва, транспорту та інших галузей.
Кафедра чутливо реагувала на потреби народного господарства, створюючи теоретични основи, нові технології і засоби автоматики, автоматизації і управління, поглиблюючи інтеграцію науки з виробництвом і впроваджуючи новації.
У зв’язку з необхідністю використання засобів обчислювальної техніки в різних системах автоматики, телемеханіки і телеуправління  на кафедрі були підготовлені відповідні кадри (проф. Самофалов К.Г. та інші), які створили кафедру обчислювальної техніки (1960 р.). У процесі розвитку пристроїв і систем автоматики та телемеханіки з’явилась необхідність в створенні технічних систем нового класу – кібернетичних систем і кафедра знову підготувала відповідних фахівців (проф. Костюк В.І. та інші), які заснували кафедру технічної кібернетики (1969 р.).
Детальна інформація про кафедру ”Автоматика та управління в технічних системах” (АУТС) – на сайті http://acts.kpi.ua .

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки