Кафедра ТК

З метою організації вперше на Україні підготовки спеціалістів з автоматизованих систем управліннянаказом ректора Київського політехнічного інституту в 1969р. була створена кафедра “Технічна кібернетика” (ТК). До жовтня 2011 р. очолював  кафедру доктор технічних наук Костюк В. І. (1932-2011),  випускник  1954р. кафедри “Автоматика та телемеханіка“ (АТ) КПІ.

З жовтня 2011 р. – виконуючий обов`язки зав. кафедрою ТК – Ткач Михайло Мартинович – к.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1981 р. Напрям наукової діяльності – автоматизація технологічних процесів, проектування гнучких інтегрованих систем. Автор та співавтор 47 публікацій, 2 монографій та 4 підручника. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

З першого року свого існування кафедра ТК почала підготовку інженерів-системотехніків за спеціальністю “Автоматизовані системи управління”. З 1979р. кафедра ТК першою в Україні розпочала підготовку студентів за новим напрямом – спеціальністю “Робототехнічні системи”, а з 1994р. кафедра готує бакалаврів за напрямом 0914 “Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління”, спеціалістів та магістрів  спеціальності 091402 “Гнучкі комп`ютеризовані системи та робототехніка”.
У 1978р. із складу кафедри ТК було виділено кафедру “Автоматизовані системи управління виробництвом” (АСУВ), яка має нинішню назву “Автоматизовані системи обробки інформації та управління“ (АСОІУ).
На базі кафедри ТК були створені, функціонували та переведені також на інші кафедри КПІ галузеві лабораторії під керівництвом: зав. кафедри ОТІЄР Ажогіна В.В., зав. кафедри АУТС Краснопрошиної А.А., зав. кафедри ЗЕ Сільвестрова А.М., зав. кафедри ОП Островського А.С., зав. кафедри АСОІУ Павлова О.А., зав. відділом інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України Кисилевського Ф.М.
Розширення наукових досліджень, підвищення їх результативності і масштабів використання вимагали подальшого удосконалення організаційних форм. 1 липня 1991 року при Київському Політехнічному інституті на базі науково-дослідного сектору кафедри ТК було створено Науково-дослідний Інститут системних технологій (НДІ СТ)  МінВУЗу УРСР, першим директором якого став професор, доктор технічних наук Костюк В.І.
За видатні наукові результати професора Костюка В.І. було нагороджено орденом «Трудового червоного прапора», а у 1996 році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.
  Детальна інформація про кафедру “Технічна кібернетика”(ТК) – на сайті http://tc.kpi.ua/uk/ .

No Comments Yet

Залишити відповідь

Ua Ru En

Увага!

Припиняється комунікація із адресатами *@mail.ru, *@yandex.* та іншими із санкційного списку (http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850). Просимо подати нові контактні адреси на пошту dprzvit@kpi.ua. Оформити університетські скриньки можна в КПІ-Телеком - http://kpi.ua/mail

Джерело: http://webometr.kpi.ua/

Рубрики сайту

Banner2017

Подвійний диплом

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма "Подвійний диплом". Студентам факультету надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.

Детальніша інформація на сайтах:
кафедри АСОІУ

кафедри ОТ

Випадкові фото з фотогалереї

img_2395 img_3076 img_3095 img_0021 img_0048 img_5083© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки