Кафедра АСОІУ

Кафедра “Автоматизовані системи управління виробництвом” (АСУВ) була створена 1 липня 1978 року наказом МінВНЗу УРСР від 19 травня 1978 року № 156 (наказ ректора Київського політехнічного інституту № 80-»1″ від 16 червня 1978 року) для підготовки інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 «Автоматизовані системи обробки інформації і управління«.

Завідувачем кафедри був призначений доцент, кандидат технічних наук Акінін П.Й., а в 1980 р. завідувачем кафедри обраний професор, доктор технічних наук Павлов О.А.
Зараз в. о. завідувача кафедри – Муха Ірина Павлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри АСОІУ.
Згідно з наказом ректора № 1-161 від 19 вересня 1992 року кафедра АСУВ була перейменована на кафедру з нинішньою назвою ”Автоматизовані системи обробки інформації і управління“ (АСОІУ).
На кафедрі працюють 18 кваліфікованих викладачів на постійній основі, з яких 12 мають наукові ступені докторів і  кандидатів наук. На основі штатного сумісництва працюють 13 кваліфікованих викладачів, усі вони мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.
На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. За період існування кафедри було захищено 8 докторських та 61 кандидатських дисертацій.
З 1993-1994 навчального року підготовка фахівців на кафедрі ведеться за системою «бакалавр – спеціаліст». Напрям підготовки бакалаврів у 1993-1994 навчальному році – 6.0804 «Комп’ютерні інформаційні технології«.
Напрям підготовки бакалаврів у 1994-1995 навчального року – 0804 «Комп’ютерні науки«.
З 1995-1996 навчального року змінилися шифр та назва спеціальності – на 7.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління». В червні 1996 року відбувся перший випуск бакалаврів за напрямом 0804 «Комп’ютерні науки».
З 1997-1998 навчального року підготовка фахівців на кафедрі ведеться за триступеневою системою «бакалавр – спеціаліст – магістр». Підготовка магістрів з 1997-1998 навчального року проводиться за спеціальністю 8.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління». У червні 1998 року відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю 8.080401 “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”.
У 1998-1999 навчальному році назва спеціальності змінилася на «Інформаційні управляючі системи та технології». Підготовка магістрів з 1998-1999 навчального року  здійснюється за спеціальністю 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології».
У 2009 р. кафедра АСОІУ разом з кафедрою ОТ започаткувала підготовку фахівців з розробки  та використання сучасних технологій  програмування і автоматизації проектування програмного забезпечення за напрямом 050103 ”Програмна інженерія“ (спеціальність 080403 ”Програмне забезпечення автоматизованих систем“).
Між навчально-науковим комплексом „Центр інформатики і управління” НТУУ „КПІ”, одним із підрозділів якого є ФІОТ, і Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України укладена Угода про спільну участь у науковій та освітній діяльності. У грудні 2000 р. спільним наказом ректора Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” та директора інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України створена філія кафедри „Автоматизованих систем обробки інформації та управління” факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ „КПІ” у складі Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ. Керівник Філії кафедри призначений академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Сергієнко І. В.
Кафедра АСОІУ є базовою в Україні з напряму підготовки 0804 «Комп’ютерні науки» і спеціальності 080401 «Інформаційні управляючі системи та технології». Професор Павлов О.А. багато років очолює науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з напряму „Комп’ютерні науки”.
Про велику її популярність свідчать багаторічні великі конкурси серед абітурієнтів.
За період існування кафедри було підготовлено понад 2700 спеціалістів, на кафедрі навчались  студенти – громадяни України, Росії, В’єтнаму, Болгарії, Гани, Гвінеї, Індії, Ірану, Лівану, Камеруна, Китаю, Кувейту, Палестини, Перу, Польщі, Сірії, Танзанії та ін.
Багато випускників кафедри стали генеральними директорами і головними інженерами науково-виробничих об’єднань і проектних інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедри, професорами, академіками, докторами і кандидатами наук, лауреатами державних премій, провідними спеціалістами.
Детальна інформація про кафедру – на сайті http://asu.kpi.ua .

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки