Posts tagged списки зарахованих

5 курс. Списки зарахованих

Бюджет та контракт Списки зарахованих до магістратури за державним замовленням, денна та заочна форми навчання Списки зарахованих до магістратури за кошти фізичних та юридичних осіб, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих. 1 курс, контракт

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія 126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

Зараховані. 5 курс, контракт

Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання (одним файлом) Джерело інформації

Зараховані. 5 курс, бюджет

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання (одним файлом) Джерело інформації  

Зараховані. 1 курс, контракт. Заочне

Списки зарахованих з 01 вересня 2016 на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб. Заочна форма навчання. Освітній рівень: Бакалавр Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Спеціалізація: Інформаційні управляючі системи та технології Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізація: Комп’ютерні системи та [...]

Списки зарахованих. 1 курс, контракт

Списки зарахованих з 01 вересня 2016 на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб. Денна форма навчання. Освітній рівень: Бакалавр Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційно- комунікаційних систем Спеціалізація: Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних си [...]

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки