Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Проектні пропозиції

Під керівництвом д.т.н. проф. О. А. Павлова виконується науково-дослідницька робота д/б № 2977-ф «Створення математичних моделей та методів ієрархічного планування в складних організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами» (робота ведеться в Науково-дослідною лабораторією комбінаторних методів оптимізації).

Обрати мову Міжнародного офіса:

Повернутися до сайту ФІОТ:

Ua Ru En

© 2016 Faculty of informatics and computer science