Публікації

Публікації англійською мовою, в яких високий індекс посилань або у відомих виданнях 

Монографія – Згуровский М.З. Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов : Монография. – К.: Наукова думка, 2010. – 573 с. Надрукована англійською мовою за ініціативою технічного університета міста Вродслав (Польща).

Публікації 15-ої Європейській мультиконференції з імітації, м. Прага, 2001 р. – Automatic generating of GPSS/PC programs for queuing network (Автоматичне генерування GPSS/PC програм для мереж черг) і на 9th International Multi-Conference Advanced Computer Systems, 2002, Miedzyzdroje, Poland – The generator of simulation models for distributed virtual transportation networks of delivery (Генерація імітаційних моделей для розподілених віртуальних транспортних мереж доставки).

Основний сайт ФІОТ, всі мови

Ua Ru En© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки