Освіта

Перелік навчальних спеціальностей і ступенів, за якими готують фахівців кафедри

Бакалавр:

–       Комп’ютерні науки

–       Програмна інженерія

Спеціаліст:

–       ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Магістр:

–       ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Перелік і анотації навчальних курсів, які можуть читати англійською мовою

Курс «Основи дискретної математики»

Курс «Теорія алгоритмів»

Дисципліна “Теорія алгоритмів” входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки в учбовому плані напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” за спеціальністю „Інформаційні управляючі системи і технології”.

Для освоєння дисципліни “Теорія алгоритмів” необхідні знання основ дискретної математики, математичного аналізу.

Матеріал дисципліни використовується при викладенні матеріалів дисциплін «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем», «Системи штучного інтелекту», «Штучний інтелект та нейронні мережі», «Організація баз даних та знань» та ін.

Мета викладання дисципліни «Теорія алгоритмів» – формування представлення про суть процесів мислення, можливості їх формалізації та шляхах реалізації цієї ідеї.

До задач вивчення дисципліни можна віднести такі:

–       навчити принциповим підходам теорії та практики штучного інтелекту;

–       ознайомити з необхідними інженеру-системотехніку результатами формальних побудов, необхідних для роботи з системами штучного інтелекту;

–       ознайомити студентів з класами основних теоретичних та прикладних задач дисципліни, з засобами формалізації процесів мислення;

–       вказати конкретні проблеми розвитку науки і техніки, для вирішення яких необхідне використання методології штучного інтелекту;

–       забезпечити можливість переходу до використання спеціалістами-випускниками в галузі АСУ сучасного математичного апарату для вирішення проблем управління та проектування.

Інші вітчизняні та міжнародні пропозиції щодо навчання та стажування ви можете подивитися на окремих сторінках розділу “Освіта”:

 

Основний сайт ФІОТ, всі мови

Ua Ru En© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки